Om A-Talent Tech

tidigare Snille Bemanning

På A-Talent Tech är tekniska specialister och ingenjörer vår expertis.

Vi har sedan 2005, under varumärket Snille Bemanning, arbetat nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens.

Vår framgång ligger i våra rekryteringsspecialister som med sin goda tekniska förståelse och erfarenhet från rekrytering av tekniska tjänster möjliggör att våra kunder kan få precis rätt person på rätt plats. Tillsammans med våra experter inom executive search hittar och attraherar vi även de mest svårfunna kompetenserna till er organisation. Våra processer är kvalitetssäkrade, kompetensbaserade och fördomsfria. Allt för att garantera ett lyckat resultat.

Sedan november 2021 är vi en del av A-Talent Group. En koncern som består av specialistföretag inom rekrytering och konsultuthyrning. I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Finance. Tillsammans har vi kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö

A-Talent Group Logo
Kungliga Tekniska Högskolan

Vår historia

Att ha rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång och välmående. Det menar företagets grundare Isak, och sedan 2005 har det varit ledorden för vårt företag. 

För anledningen till att Isak grundade bolaget, ur en kår-anda under sin tid som student på Kungliga tekniska Högskolan, var enkel. Han älskade teknik och ville ge andra ingenjörer och tekniker förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. Sedan dess har företaget arbetat nischat med teknisk kompetensförsörjning av ingenjörer och tekniker i synnerhet. Företaget har utvecklats från renodlad konsultverksamhet till att även erbjuda rekryteringstjänster och executive search.

Sedan 2022 ägs företaget av A-Talent Group och fick då det nya namnet A-Talent Tech.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Miljö och kvalitet

Vårt dagliga arbete har en tydlig influens av miljöhänsyn. Vi anstränger oss för att nyttja förnyelsebara resurser. Samtidigt försöker vi vara sparsamma med de resurser vi använder. I vår administration använder vi i största möjliga mån förnybara naturresurser och vi integrerar även miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster. Grunden för vårt miljöarbete är en medveten ambition att värna om miljön genom användning av förnyelsebara resurser i så slutna kretslopp som möjligt. 

Vi vill också ge våra kunder och jobbsökande högsta kvalitet. För att lyckas med detta har vi arbetat fram ett tillvägagångssätt som bygger på långsiktiga kundrelationer, hög kompetens, öppen och rak kommunikation samt motiverade, prestigelösa medarbetare. För oss är högsta kvalitet ett måste. Vi vill ge våra kunder och arbetssökande många goda anledningar till att återkomma till oss.

Vi är ett auktoriserat rekrytering- och bemanningsföretag

A-Talent Tech är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som följer Kompetensföretagens stadgar och etiska regler. Auktorisationen ställer höga krav på affärsmässighet och att vi är ett seriöst företag som följer Kompetensföretagens stadgar och etiska regler. Utöver det har vi och alla auktoriserade företag kollektivavtal, tillämpar Allmänna Leveransvillkor, har ansvarsförsäkring och en jämställdhetsplan.

Trygghet för våra kunder

För att bli ett auktoriserat bemanningsföretag genomgick vi en granskning av en auktorisationsnämnd. Som även årligen granskar oss för att säkerställa vår kontinuerliga seriositet. Vi vill att ni som kunder ska känna er trygga i ert samarbete med oss. Vi följer alltid de lagar och regler som gäller i branschen samt de åtaganden vi har mot er som kund. I samarbeten med oss kan man vara säker på att man får en regelrätt utförd tjänst av hög kvalitet.

Trygghet för våra anställda​

Det är otroligt viktigt att alla anställda på A-Talent Tech känner trygghet i sin anställning. Detta gäller såväl våra konsulter som de som jobbar på kontoret. Vi är verksamma inom bemanning och har kollektivavtal för det området. Därmed ges bland annat våra anställda branschmässiga löner, har avtal som är reglerade och ger dem en trygghet, pensionsavtal. Och övriga villkor som säkerställer en trygg och säker anställning hos oss – lika trygg som hos våra kunder. Auktorisationen säkerställer också en trygg arbetsmiljö och att vi arbetar med lika villkor för alla oavsett bakgrund.