Rekryteringstjänster

Vår rekryteringslösning

Vår rekryteringslösning är ett bra val för er som har det uttalade målet att anställa en person direkt till er verksamhet, men vill överlämna så mycket av processen som möjligt. Vårt mål är att göra det vi är bäst på, de vill säga hantera de centrala stegen till en lyckad tillsättning och därmed bespara er tid.

 

Fördomsfritt

En fördomsfri Rekryteringsprocess som är lika för alla där kandidater matchas baserat på kompetens och erfarenhet. 

 

Kompetensbaserat

En kravprofil ligger till grund för rekryteringsprocessens alla steg och urvalet av kandidater sker med hjälp av kvalitetssäkrade metoder och tester.

Anpassat

Vi skräddarsyr våra rekryteringstjänster och anpassar rekryteringsprocessen efter era önskemål och behov. 

Varför rekrytera?

Det finns flera anledningar till att kunder väljer att rekrytera istället för att hyra personal. Bäst passar det roller där inlärningsprocessen är omfattande och startsträckan lång. Det kräver ofta mycket av ett bolag och en rekryteringslösning kan då vara bra hjälp.

Kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering

Alla våra rekryteringsprocesser utgår från modellen kompetensbaserad rekrytering vilket för er som företag innebär ett tryggt och kvalitetssäkrat resultat. Modellen återfinns i processens alla steg från första behovsanalysen, under urvalsarbetet, intervjuer och referenstagningar fram till den slutgiltiga utvärderingen. Med hjälp av kvalitetssäkrade och mätbara metoder och tester matchar vi kandidater baserat på kompetens och egenskap snarare än magkänsla och intuition. Detta för att minimera risken för diskriminering i rekryteringsprocessen och för att säkerställa att rätt kandidat anställs.

Vi hittar även svårfunna kompetenser

Tidigt i processen sätter vi oss in i er verksamhet för att få en bra förståelse för ert företag och ert kompetensbehov så att vi kan göra den allra bästa matchningen. Tillsammans upprättar vi en kravprofil där vi tydligt identifierar vilka kompetenser som efterfrågas för tjänsten och vi letar sedan brett på marknaden och i vårt nätverk för att hitta rätt. Tack vare vår tekniska bakgrund har vi förmågan att förstå, verkligen förstå, dina behov och sedan omsätta dessa behov i en sökning som hittar även svårfunna kompetenser.

Vi erbjuder även

Konsultuthyrning

Att hyra en konsult från oss innebär att ni som företag snabbt kan få hjälp med bemanning av den kompetens ni har behov av. En lösning som ger er stor flexibilitet och trygghet.

Konsultrekrytering

Vi erbjuder även tjänsten konsultrekrytering vilken innebär att ni som kund efter bestämd tid kan ta över konsulten.

Intresserad av att få hjälp med kompetenstillförsel?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!