I samarbete med Aktiv Skola bjuder vi in till en föreläsning kring ämnet grooming, näthat och nätmobbning bland barn och unga.

Föreläsningen kommer att ske digitalt och vi välkomnar alla våra kunder, konsulter, nära och kära att delta för att lära sig mer om det viktiga ämnet och hur vi tillsammans kan bekämpa detta.

Datum: Måndag 8 mars  NYTT DATUM!
Tid: 13:00 eller 19:00

Anmäl dig till föreläsningen nedan!

Stiftelsen Aktiv Skola – för att framtiden börjar i klassrummen

Aktiv Skola jobbar för att barn och unga ska kunna ta del av den naturliga teknikutvecklingen som sker i världen gällande framförallt dator och mobilanvändning, och att detta ska ske på ett tryggt och säkert sätt. I dagens läge är det nästan ofrånkomligt att barn vistas på nätet på olika vis. I och med detta så måste både barnen och vi vuxna vara medvetna om vilka risker som kommer med den ökade användningen.  Vi vuxna sätter på våra barn reflexvästar och hjälm när dom ska cykla till skolan, vi lär dom att inte följa med främlingar och vi förklarar hur viktigt det är att inte tacka ja till droger. Men kunskapen och redskapen för att skydda våra barn mot sexuella övergrepp på internet saknas ofta.

Aktiv Skola utbildar både barn, föräldrar och skolpersonal i områdena grooming, näthat och nätmobbning, tre problem som barn och unga tyvärr dagligen får utstå på internet. De erbjuder utbildningsmaterial och föreläsningar och ger verktyg för att kunna hantera när dessa problem kommer och inkräktar på barnens vardag.

-> Läs mer om Aktiv Skola och deras viktiga arbete här