5 förlegade HR-policies

Över åren har det skett en förändring i inställning på talangmarknaden och samma policys och regler som gällde förr gäller inte längre. Vissa företagsledare förstår den viktiga kopplingen mellan passion och prestation medan andra driver sina företag som fängelser menar Liz Ryan på Forbes.

Nedan presenteras fem, enligt Liz Ryan, förlegade HR-policys:

1. Närvaropolicys
I argumentet kring att närvaropolicys bör slopas för tjänstemän är Liz Ryans utgångspunkt att du har en utförlig rekryteringsprocess. ”Varför skulle du anställa någon du inte litar på?” frågar hon och fortsätter ”om du räknar timmar för anställda med fast lön så har du missförstått konceptet fast lön”.

2. Årliga, individuella utvärderingssamtal
Enligt Liz Ryan är detta slöseri med tid eftersom man kan ”prata om mål och framsteg precis när man vill” och ”prata om att lära sig från sina misstag när det passar”. Ser man till de resonemang Ryan för så förespråkar hon ett mer coachande ledarskap. Den coachande ledarskapsstilen anses av många vara den mest effektiva men också den svåraste att applicera eftersom den kräver mycket tid från dig som chef. Se även sex ledarstilar.

3. Chefsvalda interna förflyttningar
Att din chef kan ha incitament för att hindra att du byter position i företaget är inte svårt att förställa sig. Trots det så förekommer det. Att ersätta en värdefull anställd är svårt och man kanske vill behålla denne i teamet för att öka sina egna chanser till befordring. Vad som istället kan hända är att den anställda söker jobb utanför företaget och man tappar en viktigt anställd helt. ”Varför skulle någon ge chefer full kontroll över sin anställdas karriärutveckling?” menar Liz Ryan. Istället, säger Ryan, borde företagets HR-personer ta hand om förflyttning- och befodringsintervjuer. Får den anställde inte jobbet så behöver dennes chef inte ens få reda på det. Får han eller hon jobbet så kan chefen kopplas in vid det tillfället.

4. Openetrerbara lönestrukturer
”Världen rör sig för snabbt för gamla lönestrukturer och företagsnivåer” och ”policys som hindrar en anställds möjlighet att tjäna mer pengar trots att han eller hon bidrar massivt till organisationens framgång” säger Liz Ryan.

5. För många policys
Att företag tenderar att ha policys för både det ena och det andra är inte sällsynt. Delar av de policys som finns är även reglerade av lagar. Men det betyder inte att dina anställda läser dom. Ryans tips är att om du vill att dina anställda läser företagets policys bör du ”ta bort hälften av dom” och ”gör den andra hälften till dagliga konversationer på varje nivå”. Vidare är tonaliteten kring hur dessa policys kommuniceras otroligt viktig. Säg inte ”bryter du mot någon av våra policys så avskedar vi dig!” utan snarare ”vi anstränger oss för att göra en säker och grym arbetsplats för er” fortsätter Ryan.

Överlag kan man notera en uppluckring av regler och strukturer över de senaste åren. Anställda vill ha mer flexibilitet, självständighet och tillit från sin chef och från företaget som han eller hon arbetar i. Långsamt sker förändringen där den anställda inte ska anpassa sig till företaget utan hur företaget förväntas anpassa sig till den anställda.

>>Läs originalartikeln