Kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering

Vi drivs av att hjälpa ingenjörer och tekniker hitta den plats där de kan få de bästa förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. För att lyckas med detta tror vi på en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocess.

Modellen återfinns i processens alla steg, från uppstartsmötets behovsanalys till urvalsarbetet intervjuer och tester. Detta för att minimera risken för diskriminering i rekryteringsprocessen och för att säkerställa att rätt kandidat anställs. 

Fördomsfri rekrytering handlar om att skapa en rekryteringsprocess som är lika för alla där kandidater matchas baserat på kompetens och erfarenhet snarare än magkänsla och intuition. Det betyder att urvalet görs oberoende av personlig information och bakgrund, där detaljer som kön, ålder eller etnicitet inte är relevant. Istället lägger vi fokus på konkreta färdigheter, personliga egenskaper och potential vilket vi anser är mest avgörande för ett jobb.

Den kompetensbaserade rekryteringsmodellen utgår från den kravprofil som tas fram för respektive tjänst vilken alla kandidater matchas mot i urvalsprocessen.

För att lyckas med en fördomsfri och kompetensbaserad matchning erbjuder vi en variation av kvalitetssäkrade och mätbara metoder och tester. För att på ett fördomsfritt sätt matcha personlighetsdrag och egenskaper som eftersöks i tjänsten används kvalitetssäkrade personlighetsanalyser och för att stärka upp relevanta kompetenser och färdigheter finns möjlighet till anpassade färdighetstester.

Genom att rekrytera med hjälp av tester och analyser konkurrerar alla kandidater om jobbet på lika villkor och får vad vi anser är den mest rättvisa möjligheten baserat på prestation och potential. Det säkerställer också att den bäst lämpade kandidaten anställs.

Våra tjänster

Rekrytering

Vår rekryteringslösning är ett bra val för er som har det uttalade målet att anställa en person direkt till er verksamhet, men vill överlämna så mycket av processen som möjligt.

Konsultuthyrning

Att hyra en konsult från oss innebär att ni som företag snabbt kan få hjälp med bemanning av den kompetens ni har behov av. En lösning som ger er stor flexibilitet och trygghet.

Konsultrekrytering

Vi erbjuder även tjänsten konsultrekrytering vilken innebär att ni som kund efter bestämd tid kan ta över konsulten.

Intresserad av att få hjälp med kompetenstillförsel?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!