Därför är kraftvärme så smart

Darfor-ar-kraftvarme-sa-smart

Kraftvärme är otroligt resurseffektivt. Detta då det i ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme samtidigt, ur samma bränsle. Bränslet som används är dessutom sådant bränsle som blivit över från andra verksamheter. Som biobränsle av rester från till exempel sågverk eller annan skogsavverkning. Eller avfallsbränsle från avfall som det inte gått att återvinna materialet ur […]

Vågkraft – Mer energi än sol och vind

vagkraft-mer-energi-an-sol-och-vind

Havsvågor är inte helt lätt att tämja, men det finns en oerhörd kraft i dom. En kraft man länge försökt utnyttja men som man ännu inte lyckats med fullt ut, då själva styrkan i kraften är en av utmaningarna. En av fördelarna med vågkraft är att den har mycket högre energitäthet jämfört med vind och […]