Darfor-ar-kraftvarme-sa-smart

Därför är kraftvärme så smart

Kraftvärme är otroligt resurseffektivt. Detta då det i ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme samtidigt, ur samma bränsle. Bränslet som används är dessutom sådant bränsle som blivit över från andra verksamheter. Som biobränsle av rester från till exempel sågverk eller annan skogsavverkning. Eller avfallsbränsle från avfall som det inte gått att återvinna materialet ur och som man då istället energiåtervinner och får ut både el och fjärrvärme från.

Något som är viktigt gällande kraftvärme är att den el som produceras är lokal. Med andra ord att den produceras i samma stad som den används. Något som är väldigt aktuellt just nu med tanke på den brist som råder på kapaciteten i elnäten i flera storstäder.

En annan fördel med kraftvärme är också att den inte är beroende av vädret utan kan produceras när den behövs som mest. Som till exempel under hösten och vintern då elbehovet är som störst, då kan elproduktionen anpassas och planeras.

 

Vill du veta mer om kraftvärme?

Se filmen här där Lina Enskog Broman från Energiföretagen förklara mer.