Din rekryteringspartner

Vad ska man tänka på vid valet av rekryteringspartner?

Dags att välja rekryteringspartner? Vi har sammanställt de bästa tipsen på vad du ska tänka på vid valet av rekryteringspartner.

Det blir alltmer vanligt att företag väljer att anlita extern hjälp vid rekrytering. Valet av rekryteringspartner är avgörande för en lyckad rekrytering och därmed en viktig faktor för ditt företags framtida tillväxt och kompetensförsörjning. Men med fler än 500 auktoriserade rekryteringsbolag där alla aktörer säger och erbjuder mer eller mindre samma sak blir valet svårt.

Så vad ska man tänka på vid valet av rekryteringspartner? Vilket värde kan rekryteringsbolaget skapa för dig och ditt företag? Och vilka faktorer och delar i processen är särskilt viktiga för ett lyckat samarbete med just ditt företag?

 

Vi har listat de viktigaste frågorna du bör ställa dig vid valet av rekryteringspartner:

 1. Har företaget rekryterat liknande tjänster tidigare?
 2. Vilken hit-rate har rekryteringsföretaget på liknande uppdrag
  som de tidigare gjort?
 3. Hur jobbar rekryteringsföretaget för att attrahera kandidater?
 4. Hur skapar rekryteringsföretaget förståelse för er företagsaffär,
  kultur och ert specifika behov?
 5. Erbjuder rekryteringsföretaget något mer än presenterade kandidater?
 6. Hur engagerade förväntas ni som kund vara i processen?
 7. Hur följer rekryteringsföretaget upp och ser till så att alla parter inblandade
  i processen är nöjda?
 8. Finns det några garantier på rekryteringen eller vad händer om kandidaten
  hoppar av innan den ens hunnit börja?
 9. Hur kan rekryteringsföretaget stötta er kompetensförsörjningen och
  tillväxt på lång sikt?

Långsiktig och komplett rekryteringspartner viktigt för lyckat samarbete.

Att rekrytera är en enormt stor investering för ett företag och det kan bli otroligt kostsamt om det går fel. Det är viktigt att ni vet vad ni betalar rekryteringsföretaget för och vad som ingår i leveransen. Gör rekryteringsbolaget ordentliga referenstagningar och bakgrundskontroller på kandidaterna? Erbjuder de personlighetsanalyser, färdighetstester eller andra skräddarsydda situationsanpassade tester för att ta som exempel.

Att välja ett rekryteringsföretag som erbjuder ett komplett och långsiktigt samarbete och både arbetar med kompetensbaserade intervjufrågor för att fastställa lämplighet mellan individ och kravprofil för rollen, samt skräddarsydda personlighetstester för att undersöka de personliga egenskaperna och färdigheterna som har en direkt relation till ert företags framgång, ger stor skillnad i utfall.

Huruvida företaget har rekryterat liknande tjänster tidigare och är vana att arbeta med liknande profiler med god hit-rate kan även det vara värdefullt att ta reda på. Skillnaderna mellan hur företag arbetar med kandidataskaffning kan nämligen vara stora. Rekryteringsbolagens redan befintliga nätverk och databas med kandidater kan många gånger vara avgörande vid valet av samarbetspartner, särskilt för möjligheten att nå ut till icke-jobbsökande, så kallade passiva kandidater. Men även företagets sätt att arbeta datadrivet med sök och genom rätt timing och val av kanaler för att lyckas med att attrahera och konvertera kandidater till faktiska ansökningar.

Auktoriserat Rekryteringsföretag

Vårt slutgiltiga tips är att se till så att rekryteringsföretaget ni funderar på att anlita är auktoriserat rekryteringsföretag som följer kompetensföretagens stadgar och etiska regler. Vad som menas med att vara auktoriserat rekryteringsföretag kan du läsa mer om här.