3D-glasögon på bönsyrsor

Forskare vid Newcastle University tror att de har upptäckt en annorlunda utvecklad form av stereosyn i bönsyrsor. Forskargruppen studerade fenomenet hos insekterna precis som man hoppades på – nämligen genom att fästa ett par små 3D-glasögon på deras ögon. Forskarna fäste 3D-glasögonen till insekternas ögon men hjälp av bivax som tillfälligt lim. Teamet visade sedan en video av ett potentiellt byte, som bönsyrsan attackerade. I det avseendet reagerade insekterna på ungefär samma sätt som människor gör.

Men när insekterna visades ett prickmönster som man normalt använder för att testa 3D-synen hos människor, reagerade de annorlunda. ”Även om forskarna via glasögonen på bönsyrsan gjorde bilderna för respektive öga helt annorlunda,” skriver universitetet, ”kunde bönsyrsorna fortfarande matcha ihop de platser där saker förändras. Detta klarade de av även när människor inte kunde.

Bakgrunden tros vara att människor är fantastiskt duktiga på att se 3D i stillbilder. Vi gör detta genom att matcha ihop detaljerna i bilderna. Bönsyrsor attackerar endast rörliga byten så de har inget behov av att använda 3D på stillbilder såsom människan kan. Forskarna kunde visa att bönsyrsan inte bryr sig om detaljerna i bilden utan de tittat bara på de delar i bilden där den förändras. Även om de 2 bilderna är helt annorlunda kan de blixtsnabbt matcha ihop exakt vart bilderna förändras. Detta är något vi människor har mycket svårt för. Man tror att detta är en enklare modell för 3D-syn som kan hänga ihop med hur maskiner ser på omvärlden.

Bönsyrsan tros ha unik 3D-syn

Enligt universitetet gör upptäckten av stereosyn att bönsyrsan är unik i insektsvärlden. 3D-synen är också annorlunda än den sort som utvecklats hos andra djur som apor, katter, hästar, ugglor och oss människor. I deras version av 3D-syn matchar bönsyrsorna rörelse som uppfattats av båda ögon, snarare än att matcha ljusstyrkan som vi människor använder. Detta gör deras 3D-syn mycket robust.

Vi vet inte om något annat djur som använder sin 3D-syn på detta vis”, berättar Vivek Nityananda. ”Det finns egentligen inget annat exempel på denna typ av 3D-syn.” Nityananda tillägger att denna typ av 3D-syn har teoretiserats tidigare men teamet anser att det är första gången det upptäckts i djurriket.

Forskarna tror att syntekniken har utvecklats på ett sätt som är mycket mindre komplext än vår version av 3D-syn. Denna ”förenkling” tros bero på att bönsyrsornas mindre komplexa hjärnor ska kunna bearbeta bilden. Det som Nityananda säger kan vara en välsignelse för de som specialiserar sig på robotar och som vill implementera 3D-system i mindre komplexa och lättare maskiner.

Det är ett enklare system”, säger han. ”Allt bönsyrsan gör är att upptäcka förändringen i den relevanta positionen i båda ögonen. Detektering av förändring skulle vara mycket lättare att genomföra hos robotar. Det skulle kräva mindre beräkningsstyrka.

> Se film om forskningen här

> Läs mer här (källa)