5 enkla sätt att engagera sin personal

 

Att få sina anställa att engagera sig i företaget är ingen enkel uppgift. Många företag brottas med svårigheten att hålla motivationen och engagemanget uppe hos sina anställda – något som kan resultera i att de anställda känner sig undervärderade och besvikna när deras företag inte visar dem tillräcklig uppskattning. Ledarskap spelar en stor roll i att engagera sina medarbetare och det är upp till ledarna att föregå med gott exempel. De sätter standarden, de anställda följer.

Vi ger er här 5 exempel på hur man kan hjälpa sina anställda att hålla sig engagerade i det långa loppet.

1. Anställ smart

När man är i fas med att anställa en ny medarbetare är det viktigt att tänka på hur den personen kan bidra till ditt företags tillväxt. Deras färdigheter på papper kan säga en sak, men om de passar in i er företagskultur är något helt annat. Dessutom vill du inte ha in en anställd som du måste detaljstyra. Du vill ha en initiativtagare, någon som kan ta tjuren vid hornen och kan utföra uppgiften du ger dem. När du intervjuar en potentiell kandidat, kom ihåg att fråga hen om dennes ambitioner och var de ser sig själva i framtiden.

Du vill att dina medarbetare ska vara engagerade i företagets långsiktiga mål och vara passionerade för sitt arbete. Entusiasm är smittsamt, och att anställa en entusiastisk medarbetare kommer att höja den fantastiska arbetsatmosfären.

2. Mät ditt medarbetarengagemang

Det är nu viktigare än någonsin att spåra beteendeförändringar och det ger dig en sann inblick i hur ditt företag mår. Det finns flera olika sätt att spåra dina anställdas engagemang. Medarbetarundersökningar är ett bra sätt att få insikt i hur de känner och de hjälper också till med att hitta röda flaggor inom verksamheten. Undersökningar som dessa har blivit en viktig del av chefs verktygslåda. Du kan inte hantera vad du inte mäter och data ljuger aldrig.

Håll dig ett steg före och börja mät!

3. Håll dina anställda informerade

Kommunikationen inom företaget är ett av de viktigaste områdena för verksamheten. Att hålla dina anställda informerade och uppdaterade med dina företagsnyheter är ett centralt område i kommunikationsprocessen. Om förändringar är på väg att ske internt, var noga med att dela nyheten med dina medarbetare så de på förhand kan förbereda sig. Det är viktigt att du tar med dig varje anställd på resan, så överraska dem inte med stora omorganisationer utan att de fått tid att anpassa sig.

Anställda gillar att veta vad ett företags viktigaste mål är. Att veta vilka mål ett företag har gör det möjligt för dem att planera sin framtid i företaget och anpassa sin professionella utveckling kring dessa mål. Var sann ditt företags värderingar, det kommer leda till en bättre arbetsplats.

4. Främja professionell utveckling

Anställda värderar karriärutveckling, och i livet slutar vi aldrig att lära oss. Människor har ambitioner att lyckas i livet och att klättra på stegen i sitt arbete. Visa dem att du bryr dig att ge dem möjligheten att bevisa sig.

Det finns gott om företag där ute som stödjer karriärutveckling inifrån. Ta till exempel Amazon, som har ungefär 250 000 anställda. De erbjuder 4-veckor långa utbildningar och ledarskapsprogram för sina anställda. Inte bara det, utan de erbjuder även att betala 95% av undervisningen för de anställda som vill ta kurser inom högt eftertraktande områden.

5. Främja en rolig arbetsmiljö

Vem trivs inte med att arbeta i en rolig miljö? En rolig arbetsmiljö kan både bidra till ökat kamratskap mellan kollegor och ökad kreativitet. En rolig miljö främjar inte bara att nuvarande anställda trivas i sitt jobb, utan kan också bidra till att attrahera framtida talanger. Om någon tycker om att arbeta hos dig är de mer benägna att hänvisa andra till dina lediga tjänster.

Så hur skapar du en rolig miljö för anställda att njuta av? Ibland är det de små sakerna som att fira en anställds födelsedag eller en årsdag. Återigen visar detta att du bryr sig som arbetsgivare. Organisera aktiviteter och teambuilding-övningar då och då. Detta kommer att främja lagarbete och hjälpa anställda knyta band till varandra.

Med dessa tips hoppas vi att din verksamhet kan hjälpa sina anställda hålla sig engagerade och motiverade i företaget!

 

Läs mer här (källa)