5 tips till introduktion av inhyrd

En bra introduktion gör inte bara att den inhyrde kommer få en bra känsla inför sitt uppdrag utan kommer även att komma igång snabbare med arbetet. Detta menar Bemanningsföretagen. Nedan följer deras fem tips för en lyckad introduktion:

  1. Ha ett strukturerat introduktionsprogram – det är viktigt att få med den inhyrde redan från första dagen.
  2. Ha en genomgång av arbetsmiljön. Både ditt företag och bemanningsföretaget har ansvar för detta.
  3. Dra nytta från den inhyrdes tidigare erfarenhet och skapa en stämning som tillåter kunskapsöverföring.
  4. Stäm av ofta och kom med feedback så att den inhyrde personen får en förståelse vad som är rätt och fel.
  5. Glöm inte att det är annorlunda att hyra in en person gentemot att anställa.

>>Läs mer om att hyr in personal på bemanningsforetagen.se

>>Ladda ner appen för hur man går igenom arbetsmiljö