AI kommer förändra arbetssätt

Ett ämne som dominerar rubrikerna i nästan alla branscher är Artificiell Intelligens (AI). I några branscher har dock vissa människor varit lite mer oroliga för vilka effekter det kan ha på deras arbetsuppgifter. En stor orsak till att tvivel har uppkommit är att många människor inte har tillräcklig med kunskap om AI och dess användningsområden. Sanningen är att AI kommer att tillåta oss att arbeta smartare och förbättra vår arbetsproduktion – det menar flera techgiganter!

Även om människor fruktar AI, borde de i själva verket prisa dess värde. Finansieringen för robotar och AI kommer att gå upp till 150 miljarder dollar år 2020. I vissa branscher kommer detta öka produktiviteten med 30 procent, och driva oss för att bli en smartare arbetskraft.

Hur kommer det här att påverka Business-to-Business industrin?

En tid kommer att komma när maskiner och robotar kommer ta på sig vardagliga och tidskrävande uppgifter hos företag. Det resulterar i att människor kan fokusera på mer viktiga aspekter av deras arbete. Då kan de i processen förbättra medarbetarrelationerna. Det här gäller framförallt för personer inom försäljnings- och rekryteringsvärlden. Rekryterare kommer kunna spendera mindre tid på att söka efter leads, och istället låta maskiner göra jobbet.

Ett gammalt ordspråk lyder ”Tid är pengar”, och på ett företag är tiden en av de mest värdefulla aspekterna. Om en maskin automatiskt genererar information, ökar produktiviteten hos personalen och tillåter dem att arbeta smartare. För att säkerställa en noggrann datainsamling måste ledningen informera sin personal om teknikens fördelar och se till att all data som används är korrekt.

Med hjälp av AI kommer dessutom företag kunna skapa en mer mångfacetterad arbetskraft. Många av de största företagen brottas fortfarande med mångfaldsproblematiken. Och stora namn som Facebook och Google pumpar nu in mer och mer pengar i sina AI-projekt. AI kommer på sikt hjälpa företag rekrytera smartare och samtidigt öka deras chanser att behålla topp-talangerna.

Men hur exakt kommer AI kunna göra det? Botar och maskiner kommer kunna mäta en kandidats emotionella intelligens och dessutom kunna genomföra nyckelordssökningar. Nyckelordssökningar som sedan jämförs med kravprofiler och matchas mot Cv: n. Slutligen kommer kandidatupplevelsen att öka i samma takt som Artificiell intelligens utvecklas.

Idag är en ny era för HR-yrket, det är dags att omfamna förändringen inom tekniken!

Läs mer här (källa)