dags-att-borja-beskatta-robotar

Dags att börja beskatta robotar?

Att digitaliseringen har en effekt på arbetsmarknaden är något som vi kan se tydlig i hela västvärlden. I den fas som teknologin befinner sig nu så menar många att robotar kommer kunna ersätta mycket arbetskraft. Men i takt med att digitaliseringen och automatiseringen fortsätter mot att robotar och algoritmer tar allt fler människors jobb, ska man då beskatta robotarnas ägare?

Detta är en fråga som fick stor uppmärksamhet i samband med ett uttalande av Bill Gates förra året och har sedan dess varit ett ämne för diskussion under ett flertal föreläsningar och seminarier runt om i världen. Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, talar om ämnet under ett seminarium i Stockholm gällande robotiseringens påverkan på morgondagens skatter. Hon svarar tydligt nej på frågan och menar att det bara skulle innebära att Sverige halkar efter i den internationella konkurrensen. Adrian Adermon, doktor i ekonomi och forskare på IFAU, anser däremot att framtidens robotar nog visst kommer behövas beskattas på något sätt. ”Om man tänker sig att alla tillverkningsprocesser är helt automatiserade och vi vill beskatta de värdeskapande processerna, så måste vi beskatta automatiken” menar han.

Kommer utvecklingen kring digitalisering och automation att ta våra arbeten och ställa människor utanför, eller kommer det att skapas nya arbeten på vägen? Historiskt sett har man ofta blickat bakåt i tiden för att hitta svaret på mycket frågor och funderingar. Men vi undrar om vi kan ta lärdom av historien för att finna svaret även på dessa frågor, eller om dagens frågor är så pass annorlunda att gårdagens frågor och svar helt enkelt inte kan hjälpa oss längre?

Läs mer

  • Läs hela artikeln här
  • Läs fler artiklar om Framgångstekniker här