Den svenskutvecklade hjärtpumpen

Azad Najar och Gunnar Nihlén har tillsamman utvecklat ett helt mekaniskt hjärta som med två förmak och två kammare fungerar precis som ett mänskligt hjärta. De tre djurstudier som vi gjort visar samma tryckkurvor och pulsfrekvens som när ett biologiskt hjärta pumpar runt blodet, berättar Azad Najar för NyTeknik.

Utöver det visar studierna att det nya mekaniska hjärtat drar mindre ström vilket ger en längre batteritid. Den lilla motor som krävs medför även att hjärtat i sig kan vara mindre än sina föregångare och en lika omfattade operation skulle inte krävas.

Siktet är inställt på att kliniska studier i människor ska starta under år 2017 skriver NyTeknik.

>>Läs originalartikeln här