”Karriärbeteendet” hos miljonärer

Tom Corley, författare till boken ”Rich habits: The daily success habits of wealthy individuals” har i många år studerat miljonärer för att kartlägga deras beteende och vanor. Fokus har legat på personer som inte ärv pengar, utan de som arbetat sig till en förmögenhet. DI har sammanfattat denna bok i ett antal punkter nedan:

Satsar på det som intresserar dem
Medan gemene man har en mer trygghetssökande approach till val av arbete så vågar de framgångsrika satsa på det de är intresserade av. Det gör ofta att man arbetar hårdare.

Har en mentor
Corley skriver att 93 procent av miljonärerna i studien pekar på vikten av att ha en mentor.

Visualiserar drömlivet
Att skriva ner det liv man drömmer om är något som många miljonärer gör innan de sätter mål, skriver Corley.

Att göra-listor
”Miljonärer bryter ner sina mål i konkreta steg som sedan skrivs ner på en att göra-lista” skriver DI i sin artikel om Corleys bok.

Flera inkomstkällor
Corley fann en struktur gällande inkomsten hos miljonärer. Detta är att de sällan förlitar sig på enbart en inkomstkälla, utan ofta fler än tre.

Slösar inte tid
Ca två tredjedelar av de studerade miljonärerna ”slösar” minde än en timme om dagen på tv-tittande och internet-aktiviteter som Facebook och Youtube.

>>Läs originalartikeln här.