energiproduktion-med-manskliga-hjartat

Energiproduktion med mänskliga hjärtat

Här är ett lysande exempel på när svensk innovation kommer till sin rätt. Hjärtspecialisten Stig Lundbäck har tillsammans med ett team ingenjörer från bl.a. mekanik på KTH lyckas kombinera sin kunskap kring hur mekaniken i människans hjärta fungerar med en idé om miljövänlig energiproduktion ute i havet.

Idag finns det andra system för energiproduktion från vågor, men detta system producerar 5 gånger så mycket energi per ton jämfört med andra kända system. Företaget bakom denna makalösa lösning är Corpower Ocean med grundaren Stig Lundbäck. Det baserar sig på svenska patent med inspiration från Stig Lundbäcks forskning inom hur mekaniken i det mänskliga hjärtat fungerar.

 

Gigantisk boj med hög effekt

Detta system är minst sagt imponerande. Det består av en boj på 8m i diameter och otroliga 70 ton som fästs i havets botten. Havets rörelser fångas med hjälp av ett snillrikt mekaniskt system upp i bojen och skapar elektrisk energi med hjälp av en dubbel uppsättning generatorer. Med den innovativa lösningen klarar denna boj av att producera högvärdig energi från alla havets rörelser. För att ytterligare förstärka effektiviteten i systemet har man kompletterat systemet med svänghjul som lagrar vågenergin.

Vid framtagande av detta system har man tänka på alla aspekter av lyckad innovation. Man har lyckats skapa ett system som klarar av att använda standardkomponenter inom generatorer och kraftelektronik. Detta möjliggör att systemet klarar av att ansluta till alla typer av elnät. Systemet har även utgått från att effektivisera underhållet och baserar sig på utbyte av en hel enhet hellre än att genomföra service i en hård miljö till havs.

I ett typiskt Atlantklimat klarar en enda boj av att producera 250kW. För att lösa problematiken med effektförlust i långa avstånd mellan produktionen och elkonsumenterna är systemet tänkt att installeras i större parker med 40-1000 enheter vilket ger en produktion på 10-250MW. På detta sätt kan systemet med en gemensam landanslutning producera enorma mängder energi.

Det svenska startup-företaget Corpower Ocean AB är sedan länge kunder till bolag inom Snille och vi känner förstås lite extra stolthet över att de nu har sjösatt sitt system för produktion av vågenergi utanför Orkney, Skottland.