fossilfri-generation-framtidens-teknik

Fossilfri generation

Behovet av el och uppvärmning ökar men utsläppen måste minska drastiskt. En omställning till fossilfritt måste ske men går det att bli fossilfria inom en generation? Och vad är det som krävs?

Larmrapporterna om klimatet avlöser varandra och både politiker och forskare är eniga om att koldioxidutsläpp måste minska.

Fossilfri framtid

Fossilfritt inom en generation betyder att när de som föds idag själva blir föräldrar ska de kunna leva helt utan fossila bränslen. Men är det möjligt? För att det här ska vara möjligt måste vi förstå problemet och göra ett tufft åtagande.

Vägen till en fossilfri framtid går ut på att hitta fler lösningar och nya områden som går i rätt riktning. Kanske behöver fler företag formulera egna hållbarhetsmål och hitta affärsmodeller inom området.

Men det politiska trycket behöver accelerera upp för att kunna hjälpa till att ställa om till fossilfritt, takten måste öka.

Men vad kan man själv göra? Det byggs idag fler och fler laddstolpar så man kan ladda sin elbil. Eller du kanske vill installera solceller på taket?

Utvecklingen

Under de närmaste åren kommer det att hända mycket på transportsidan. De stora frågorna är just transport och industri i Sverige. I övriga länder har man ett annat problem där man värmer upp sina hus med gas vilket måste fasas ut.

Om en generation hoppas vi att utvecklingen har kommit långt, vilket den borde ha gjort om man kollar på hur snabb den teknologiska utvecklingen är. I framtiden kommer alla kanske köra elbilar och köpa el som är producerad utan utsläpp av fossil koldioxid.

Läs mer