Hälsoväxling ska ge aktivare rehab

Regeringen har nu presenterat ett förslag om hälsoväxling. Det ska skapa ett tydligare incitament för arbetsgivare att aktivt arbeta med hälsoarbete. Arbetsgivare som har ett bra förebyggande arbete med hälsan hos de anställda, en effektiv rehabilitering och därmed låg sjukfrånvaro belönas. Arbetsgivare som inte tar sitt ansvar kommer bära en större del av kostnaderna. Man kallar systemet för hälsoväxling.

  • Arbetsgivare får betala 25% av sjukpenningskostnaderna för en anställd som är sjukskriven mer än 90 dagar. De första 90 dagarna ger arbetsgivaren tid att ägna sig åt åtgärder och anpassning av arbetsuppgifter.
  • Kostnader för sjukfall som inte har samband med arbetsplatsen ska inte belasta arbetsgivaren. (långdragen influensa, benbrott etc)
  • Hela arbetsgivarkollektivet får sänkta arbetsgivaravgifter och kostnaderna ska därmed inte öka. Det är detta som ska skapa incitament för att aktivt hälsoarbete ska löna sig.
  • Småföretagare skyddas genom ett fribelopp på 33 500 kronor per år. Det motsvarar kostnaden av en sjukskriven anställd med snittersättning under ett helt år.

> Läs mer här