Vi stödjer aktiv skola

Vi är stolta huvudsponsorer av Aktiv Skola

För ett bättre och tryggare teknik- och ingenjörssverige

Det finns en väldigt enkel bakgrund till att Snille grundades och fortfarande finns idag; Vi älskar teknik och vill göra vad vi kan för att bidra till ett bättre teknik- och ingenjörssverige. I vårt arbete för detta har vi på Snille varje år valt att ge ekonomiskt stöd till en organisation som arbetar aktiv med att hjälpa andra och behandla viktiga frågor i vår tid. I år har vi valt att ge vårt stöd till stiftelsen Aktiv Skola. Årets bidrag ligger oss extra varmt om hjärtat eftersom det handlar om när teknik används för ett ont syfte mot barn.

 

Stiftelsen Aktiv Skola – för att framtiden börjar i klassrummen

Aktiv Skola jobbar för att barn och unga ska kunna ta del av den naturliga teknikutvecklingen som sker i världen gällande framförallt dator och mobilanvändning, och att detta ska ske på ett tryggt och säkert sätt. I dagens läge är det nästan ofrånkomligt att barn vistas på nätet på olika vis. I och med detta så måste både barnen och vi vuxna vara medvetna om vilka risker som kommer med den ökade användningen.  Vi vuxna sätter på våra barn reflexvästar och hjälm när dom ska cykla till skolan, vi lär dom att inte följa med främlingar och vi förklarar hur viktigt det är att inte tacka ja till droger. Men kunskapen och redskapen för att skydda våra barn mot sexuella övergrepp på internet saknas ofta.

Aktiv Skola utbildar både barn, föräldrar och skolpersonal i områdena grooming, näthat och nätmobbning, tre problem som barn och unga tyvärr dagligen får utstå på internet. De erbjuder utbildningsmaterial och föreläsningar och ger verktyg för att kunna hantera när dessa problem kommer och inkräktar på barnens vardag.

Vi hoppas att vårt bidrag ska hjälpa till i arbetet för en tryggare och säkrare teknik- och nätanvändning och på så sätt bidra till att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga.

Tack Aktiv Skola för ert viktiga arbete och för att vi får vara med och bidra!

-> Läs mer om Aktiv Skola och deras viktiga arbete här

Vi bjuder in till föreläsning!

I samarbete med Aktiv Skola bjuder vi in till en föreläsning kring ämnet grooming, näthat och nätmobbning bland barn och unga. Föreläsningen kommer att ske digitalt och vi välkomnar alla våra kunder, konsulter, nära och kära att delta för att lära sig mer om det viktiga ämnet och hur vi tillsammans kan bekämpa detta.

Datum: Måndag 22 feb
Tid: 13:00 eller 19:00

Anmäl dig till föreläsningen nedan!