ingenjorer-raddar-varlden-med-miljoteknik

Ingenjörer räddar världen med miljöteknik

Klimatmötet i Paris 2015 blev vändpunkten då hela klimatfrågan vände från ett problem till en möjlighet. En stor anledning var förstås att solceller redan 2015 var 80% billigare än på Köpenhamnsmötet 2009, men underförstått är det alltså forskarna och ingenjörerna som banat vägen för framgångarna som röjdes 2015 i Paris. Detta menar Svante Axelsson, nationella samordnaren för Fossilfritt Sverige. Organisationen är en samarbetsorganisation startad av regeringen med målet att skynda på och effektivisera Sveriges omställning till världens första fossilfria land.

Ljus fossilfri framtid 

Sedan starten av organisationen har den rönt framgångar i många olika branscher och Sverige ligger långt fram i omställningen till en fossilfri energiförsörjning. Svante Axelsson har visat på en rad branscher som redan arbetar på färdplaner för att nå en fossilfri framtid. Exempelvis på branscher är åkerierna, byggbranschen och stålindustrin. Även Svante själv fick under miljödagen 2019 del av framgångarna när han tilldelades Sveriges Ingenjörers miljöpris för personer som i massmedia på ett förtjänstfullt sätt informerat om miljöproblem och åtgärder för att förbättra miljön.

Utöver färdplaner för olika branscher hyser Svante förhoppningar till nya industrier som visar att man kan producera fossilfritt. Förutom stålindustrins ansträngningar nämnde han världens första klimatneutrala cementfabrik som ska byggas på Gotland. Svante tar även upp Northvolts batterifabrik där målet är att hälften av produktionen ska bygga på återvunna batterier som skolboksexempel på hur man kan arbeta.

Miljödagen 2019 fokuserade på hållbar mobilitet – dvs hur vi kan lösa behovet av transporter av såväl människor som varor både nu och i framtiden. Det blev intressanta samtal som vi hoppas leder arbetet med förbättrad miljö framåt några steg till.

Ingenjörer minsta gemensamma nämnaren

Gemensamt för många av de initiativ och lösningar som tas fram är att det är teknisk innovation som ligger bakom detta – ett område där Sveriges forskare och ingenjörer är i absolut världsklass! Tänk att ett litet land som Sverige kan röna så stora framgångar internationellt när vi väl bestämmer oss för att fokusera på ett område. Andra exempel är industrin uppbyggnad på 1900-talet, eller alla våra IT-Unicorns som rönt så stora framgångar på 2000-talet. Nu när vi väljer att fokusera inom miljöteknikområdet, är det här som Sverige ska skapa morgondagens framgångssagor?

 

 Läs mer

  • Om Miljödag 2018 där
  • Om Miljöpriset 2019 här
  • Om Miljödagen 2019 här
  • Fler artiklar om Framgångstekniker här