Innoverar vi verkligen i Sverige?

Vi går nu mot kärvare tider och regeringens budget för 2016 visar på ett underskott om nästa 10 miljarder. Lösningen tros vara innovation och då kan man finna tröst i WIPOs årliga mätning av globalt innovationsindex. Enligt undersökningen ligger Sverige även i år på en tredjeplats men innovationsforskaren Per Frankelius menar att detta är missvisande.

Innovation kan definieras på många olika sätt men gemensamt för de flesta definitioner är att innovation är kommersialiseringen av en idé. Per Frankelius för argumentet att WIPO bortser från just aspekten kommersialisering, vilket är det som i sig genererar intäktsströmmar.

”Det räcker inte att uppfylla den ena av de två dimensionerna. Teamet bakom Global Innovation Index mäter helt enkelt för ensidigt och det skulle vara förödande om det blev kompassen våra politiker ska styra efter” säger Per Frankelius till Dn. Sverige behöver ”kraftsamling kring marknadsföring och konkret arbete för att göra affärer internationellt. Annars kommer vi inte realisera det som många politiker drömmer om, nämligen innovation” avslutar Per Frankelius.

>>Läs originalartikeln här.