kiselchip-mot-cancer

Kiselchip mot cancer

Ett tvärvetenskapligt projekt med forskare från KTH, KI och Acreo håller tillsammans på att hitta en lösning på hur man på ett tidigt skede i cancerns utveckling ska kunna upptäcka den vanligaste formen av lungcancer. Upptäckten är tänkt att ske med ett enkelt blodprov på ett kiselchip.

Det är Jan Linnros på KTH med bakgrund från nanofysik som leder projektet. I projektet har man satt samman kompetenser inom molekylär bioteknologi, genteknologi, onkologi och tillämpade mikro- och nanosystem. ”Om vi får det här att fungera skulle det vara ett stort genombrott” säger han.

Följ tumören under behandling

Utöver upptäckten av cancer vill man dessutom kunna ”följa” tumörer under behandling, för att kunna anpassa medicineringen. Metoden kan också användas på andra cancerformer.

Tidigare var forskningen inne på att hitta cirkulerande tumörceller i blodet. Det visade sig att det sällan finns tillräckligt höga halter sådana i normala blodprov från cancerpatienter. Därför är man nu inriktad på exosomer – pyttesmå fragment, som är mellan 40 och 120 nanometer (miljondels millimeter) stora. Dessa exosomer bildas inne i cellerna och tar sig därifrån vidare igenom cellmembranet, ut i kroppsvätskorna där de transporteras vidare.

I framtiden kan det alltså innebära att en patient lämnar ett enkelt blodprov som först renas från blodkroppar och sedan injiceras i kanalerna på chipet. Med denna teknik med kiselchip kommer det att ta 30 minuter att få svar på om hen har en viss sorts cancer, alternativt hur behandlingen går.

Men dit är det en lång väg att gå. Det rör sig om minst ytterligare fem års forskning. Nanochiptekniken är ny, och metoden med exosomer som mått på cancertillväxt är inte säkerställd kliniskt. Därför är det här ett högriskprojekt!”. Om det fungerar öppnar sig förstås oändliga möjligheter. I framtiden kan kanske ett kiselchip i vår smartphone hjälpa oss att ta reda på vad som händer i vår kropp.

> Läs mer här (källa)