Klimatsmart-teknik-i-koket

Klimatsmart teknik i köket minskar matsvinn

Matsvinn påverkar både samhällsekonomin men framförallt miljön negativt. Naturvårdsverket rapporterar att mängden matavfall i Sverige uppkommer till omkring 1,3 miljoner ton per år och produktionen av den mat som slängs motsvarar cirka tre procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Undersökningar visar att de svenska hushållen står för den absolut största delen, cirka 26 kilo per person och år. Forskare menar däremot att majoriteten av allt avfall kan undvikas genom att sluta köpa mat man egentligen inte behöver.

I hopp om att kunna minska mängden matsvinn har forskare vid KTH därför tagit fram ett klimatsmart it-verktyg för matinventering i hushållet. Uppfinningen är en skanner kopplad till en databas med nästan 170 000 livsmedel. Skannern fungerar genom att via en streckkod registrera varje vara som stoppas in i kylskåpet och skafferiet i en app i mobilen. Nästa gång du står i affären har du således en uppdaterad handlingslista och du slipper riskera köpa saker som du egentligen inte behöver.

Forskarna berättar själva att liknande digitala inventeringssystem för hemmet tidigare gjorts men utan lyckat resultat på grund av att de helt enkelt varit för krångliga att använda. Den nya skannern ska däremot vara mycket enklare och forskare hoppas att den ska komma slå igenom i köket och bli ett verktyg för de som är motiverade att minska sitt matavfall och överköp.

Med hjälp av teknik som detta för systematisk matinventering tror forskarna att hushållens matsvinn skulle kunna halveras i framtiden. Hittills har tekniken testats i fyra hushåll och planen är att fortsätta användartesta skannern under hösten för vidare utveckling.

 

Läs mer

Läs mer om skannern och KTH:s forskningsprojekt här

Läs mer om matsvinns påverkan på miljön här