Koldioxid från atmosfären blir till nytta för öltillverkning

Är det inte härlig när tekniken utvecklas till att göra nytta för både klimatet och öltillverkningen, samtidigt? Det handlar om en grupp forskare som tagit fasta på en metod för infångning av koldioxid för att göra nytta i dubbel bemärkelse.

En grupp forskare vid det australiensiska forskningsinstitutet Csiro har tagit fasta på en metod som gör nytta både för klimatet och industrin. Metoden går ut på att minska mängden koldioxid i atmosfären genom att fånga in den för att sedan låta allt från tomatodlare till öltillverkare ta vara på den.

Just den här tekniken kallas Airthena, där koldioxid från den omgivande luften fångas in med hjälp av ett poröst material kallat metal-organic framework. Det är en metod som bara kräver luft och elektricitet för att fungera varför den både blir mycket kostnadseffektiv och miljövänlig. 

Forskaren Aaron Thornton menar att vi som ett alternativ till att lagra koldioxiden i ett underjordiskt bergrum borde låta industrin ta tillvara på den. För samtidigt som vi vill minska mängden koldioxid i luften för klimatets skull är det en gas som både förpackningstillverkare, tomatodlare och öltillverkningen gärna vill ha. 

Läs mer:

Teknik att fånga in och lagra koldioxid – viktig klimatåtgärd

Att fånga in och lagra koldioxid har blivit en viktigt klimatåtgärd för att Sverige ska klara klimatmålen på noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Som ett av de första bolagen i världen har Stockholm Exergi tagit fram ett scenario för att sakta ned den globala uppvärmningen genom att fånga in koldioxid från atmosfären.  Läs mer…

> Läs originalartikeln här