Kroppsspråk för robotar

robots-1271887_640Efter 3 års intensiv forskning av KTH-forskare har man utvecklat en ny teknik. Den gör att robotar kan kommunicera med varandra via kroppsspråk. Detta gör att robotarna nu kan samarbeta och hjälpa varandra på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. Detta ger oss mer flexibla och dynamiska robotar. Robotarna tillsammans kan lösa uppgifter som de inte själva klarat av. Allt sker i realtid och robotarna är kompetenta nog att fatta beslut.

Forskningen är en del i EU-projektet Recofig. Det syftar till att förbättra kort- och långsiktig robotinteraktion med såväl snabba beslut som långsiktiga planer och strategier över tid. Ämnet kallas Multi-robot coordination och är inte nytt men har på senaste tiden blivit allt hetare.

Kommunikationen sker via gester och kroppsspråk och en robot kan t.ex. peka på ett föremål som den behöver hjälp att flytta på. Projektet har endast fokuserat på robot till robot-interaktion men tros även i framtiden kunna leda till bättre och mer effektiv interaktion även mellan människa och robot.

 

 

>> Läs mer om projektet här

>> Se exempel på samarbeten här