men-hjalp-av-solen-atervinns-plast

KTH-studenter löser globalt miljöproblem

De senaste åren har de miljontals ton plast som dumpas i världens hav varje år blivit ett hett ämne i miljödebatten. Det gäller både fasta plastföremål samt mikroplaster som spolas ut i haven som resultat av den bristande sophantering som finns, särskilt runtom i Sydostasien. Det populära resmålet Bali i Indonesien är med på listan över platser med högt plastavfall och Kina toppar listan av länder sett till mängden plast som spolas ut i havet.

Trots mängder diskussioner och högt engagemang hos människor världen över, kan lösningen finnas i händerna på Sveriges egna KTH-studenter. Sedan 2017 bedrivs nämligen ett projekt av en grupp studenter från KTH:s utbildning inom hållbar energiteknik. Projektet handlar om att med hjälp av solenergi och en u-formad metallplåt smälta plast genom solens reflektioner. Prototypen döptes till Solar Åter och togs med till Grekland för att testas, där resultatet blev lyckat. Tekniken är särskilt tänkt att användas för att ta hand om plast på utsatta platser som saknar tillgång till elektricitet. Genom att smälta plasten med hjälp av Solar Åter hindrar man utsläpp av stora mängder giftiga gaser som annars utsöndras vid förbränning av plasten, och den smälta plasten kan dessutom återanvändas i nya föremål.

I Sverige återvinns idag omkring 45 procent av alla plastförpackningar och trots att Sverige ligger längre fram än många andra länder i världen är nedskräpningen en internationell fråga som kräver kraftfulla åtgärder även från oss. En välkänd uppskattning är att det annars kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050. EU menar att en ökad medvetenhet hos konsumenter är en viktig del i strategin, och även fast det lyckade projektet Solar Åter kanske inte är lösningen för det svenska hushållet kan kunskap och initiativ likt KTH-studenternas revolutionera utvecklingen världen över.

Läs mer

Läs hela artikeln om Solar Åter här 

Läs mer om plastnedskräpningen här