Papper som lagrar energi

Blue handdrawn Battery illustration on white paper sheet with copy space

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har sedan 2012 finansierat det projekt som kallas för Power Paper vid Linköpings Universitet (LiU) som nu tagit stora kliv framåt. Power Paper är ett papper som kan lagra energi. En platta, femton cm i diameter och någon tiondels mm tjock, kan lagra inte mindre än 1 F (Farad, enheten som mäter kapacitans), vilket är i samma storleksordning som de superkapacitanser som i dag finns på marknaden, skriver LiU på sin hemsida. Kapacitansen medför att materialet kan laddas upp hundratals gånger, vilket bara tar några sekunder.

Pappret tillverkas av en ny typ av cellulosa-polymermaterial som har satt världsrekord i samtidig ledningsförmåga för joner och elektroner. Kanske mest imponerande, och viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, är att cellulosan tillverkas av enkla förnyelsebara råvaror, till skillnad från andra batterier. Nästa steg och utmaning blir att skala upp tillverkningen. ”Tillsammans med KTH, Acreo och Innventia har vi nu fått 34 miljoner från Stiftelsen för strategisk forskning för att gå vidare och hitta en rationell tillverkningsmetod, en pappersmaskin för Power paper”, säger Magnus Berggren på liu.se.

Läs originalartikeln här.