Plasthyllor i butiker ersätts med socker och majs

Du ser de nästan varje dag, de finns runt omkring oss i varje butik inom hela detaljhandeln – hyllkantlister i plast. Nu har forskare från KTH tagit fram ett miljövänligt alternativ till hyllorna – nämligen ett material som är baserat på socker och majs.

Att hitta lämpliga biobaserade material har varit den stora utmaningen i projektet. Materialet måste vara slitstarkt och hållbart över tid, samtidigt som det ska kunna användas i storskalig produktion. Flera olika material analyserades och testades i ett labb innan man äntligen hittade rätt. Via materialtester och livscykelanalyser har man valt ut den biobaserade plasten. Projektet bidrar till att utveckla produkter som finns i dagligvaruhandeln som utgör ett alternativ till fossilbaserade plaster. Samt att det minskar fossilt avfall och växthusgasutsläpp.  Men biobaserade material behöver ytterligare utveckling för att kunna bli en både prestandemässigt och ekonomisk konkurrent till de fossilbaserade plasterna.

Kunskapen i akademin, industrins behov och bioplastsektorns kommersiella utveckling utgör tre grundläggande pelare. Detta för att främja expansion av biobaserade material på marknaden. För att åstadkomma verkliga förändringar mot ett hållbart samhäller behöver forskare samarbeta med näringslivet. Gemensamt måste de hitta produkter som investerare vill satsa på för att minska klimatpåverkan.

Forskarna hoppas att de biobaserade hyllkantlistorna kan få ett stort genomslag. Tillverkningen av de nya hyllkantlistorna är i full gång, och flera dagligvaruhandlare världen över har redan visat ett intresse. Det finns en stor efterfrågan, både bland kunder, företag och från politiskt håll efter nya material som kan bidra till en miljlövänlig utveckling.

Läs mer