fordomsfri-kompetensbaserad-rekryteringv

Så rekryterar du kompetensbaserat och fördomsfritt

På Snille drivs vi av att hjälpa ingenjörer och tekniker hitta den plats där de kan få de bästa förutsättningarna för maximal utveckling och trivsel. Likaså vill vi hjälpa företag att hitta den bästa och rätta kompetensen för att just deras verksamhet ska bli som mest framgångsrik. För att lyckas med detta tror vi på en kompetensbaserad och fördomsfri rekryteringsprocess. En modell som ska återfinnas i processens alla steg, från första behovsanalysen, under urvalsarbetet, intervjuer och referenstagningar fram till den slutgiltiga utvärderingen. Detta för att minimera risken för diskriminering i rekryterings-processen samt för att säkerställa att rätt kandidat anställs. 

Fördomsfri rekrytering handlar om att skapa en rekryteringsprocess som är lika för alla där ni kandidater matchas baserat på kompetens och erfarenhet snarare än magkänsla och intuition. Det betyder att urvalet ska göras oberoende av personlig information och bakgrund, där detaljer som kön, ålder eller etnicitet inte är relevant. Istället läggs fokus på konkreta färdigheter, personlighet och potential vilket vi anser är mest avgörande för ett jobb. Den kompetensbaserade rekryteringsmodellen ska utgå från den kravprofil som tas fram för respektive tjänst vilken alla kandidater sedan ska matchas mot i urvalsprocessen.

För att lyckas med denna fördomsfria och kompetensbaserade matchning använder vi på Snille oss av kvalitetssäkrade och mätbara metoder och tester. För att på ett fördomsfritt sätt matcha personlighetsdrag och egenskaper som eftersökas i tjänsten genomför vi till exempel en personlighetsanalys och för att stärka upp relevanta kompetenser och färdigheter använder vi oss av färdighetstester. Genom att rekrytera med hjälp av dessa tester och analyser konkurrerar alla kandidater om jobbet på lika villkor och får vad vi anser är den mest rättvisa möjligheten baserat på sina prestationer och potential. Företaget i sin tur kan vara trygga med att den bäst lämpade kandidaten anställs.