Så blir du ett proffs på videointervjuer

Att genomföra en jobbintervju är ofta nervöst och krävande. Att i dessa tider dessutom behöva mötas online över en videointervju gör inte situationen lättare. Vi vet att många uppfattar videointervjuer som extra jobbiga och utmanande. Anledningarna kan vara många, men vi på Snille är övertygade att det är en vana och att du så fort du har lärt dig att bemästra situationen kommer lära dig att både gilla och till och med uppskatta videointervjuerna.

Jämfört med en vanlig personlig intervju krävs en annan strategi för att visa framfötterna i en intervju online över videosamtal eller vanligt röstsamtal. Det räcker inte bara med att du är kvalificerad för jobbet och har de erfarenheter och kompetenser som krävs, du behöver också få bra kontakt med intervjuaren på andra sidan skärmen och lyckas förmedla hur det skulle vara att jobba tillsammans med dig.

Vi har sammanställ några tips på hur du lyckas bäst och slår dig igenom rutan.

 

Välj rätt tid och plats

Se till att intervjun görs vid ett tillfälle när du befinner dig i en lugn miljö med en inte alltför störande bakgrund. I dessa tider kan det vara svårt att hitta en lugn plats i hemmet om både partner och barn befinner sig hemma. Inte heller är det så lätt att smita iväg till närmaste café. Så fundera ordentlig över vilken tid på dygnet som passar bäst och var du kan sitta för att intervjun ska kunna genomföras i lugn och ro med bäst koncentration.

Välj en passande klädsel

Under dessa tider med jobb hemifrån är det lätt att fastna i mjukiskläderna hela dagen. Men det är viktigt att du klär på dig jobbkläder inför intervjun precis som att det vore en vanlig intervju på ett företagskontor. Även om intervju inte sker över video utan över telefon så kommer du med en ordentlig jobbklädsel både känna dig, och därför framstå, som mer professionell. Att tänka på särskilt för videointervjuer är att kläder mer större mönster eller tryck kan uppfattas distraherande och det kan därför vara smart att välja den mer neutrala tröjan för just detta tillfälle.

 

Välj en bakgrund som representerar dig

Även miljön bakom kameran påverkar hur intervjuaren ser på dig och ger dem ett första intryck av dig. Om möjligt, försök därför utnyttja situationen att välja något som uttrycker din personlighet. En helt vit och tom vägg kan uppfattas stelt och tråkigt, likväl som en alltför stökig bakgrund kan uppfattas rörigt och ostrukturerat. Finns det en bokhylla du kan använda dig av, en målning eller kanske några växter? Se till att testa videoflödet i förväg så du vet hur det kommer framstå.

 

Förbered dig ordentligt

Även fast intervjun sker över telefon eller video får du inte glömma bort att förbereda dig precis som att det vore en vanlig personlig intervju. Det är lätt att tänka att intervjun inte känns lika viktig och allvarlig bara för att du inte är på företagets faktiska kontor och träffar arbetsgivaren. Men tvärtom. Se till att ha koll på vad som efterfrågas, vilka krav som ställs och vad de söker. Förbered goda exempel som visar att du har det företaget letar efter och kom även upp med ett antal frågor.

 

Undersök företagskulturen något extra

När du inte är på plats i företagets lokaler och kan träffa personalen är det svårare att få en känsla för företagskulturen och stämningen på kontoret. Försök därför komma ihåg att ställa lite extra frågor och undersöka företagskulturen så gott det är möjligt. Kanske kan du även leta upp intervjuer med företagets anställda online för att få en bredare bild? Du får inte glömma bort att detta även är ditt tillfälle att intervjua företaget.

 

Håll ögonkontakt och en bra hållning

Trots att ni sitter på varsin sida av en skärm är det fortfarande viktigt att möta intervjuaren genom ögonkontakt. Ansträng dig att sitta rakt med en bra men naturlig hållning och att titta rakt in i kameran. Att se ner eller runt på skärmen uppfattas inte bara som distraherande utan får dig även att framstå som osäker. Att tala med en lugn och tydlig ton är särskilt viktigt vid en videointervju för att mottagaren ska höra dig ordentligt och uppfatta det du säger med självförtroende och säkerhet.

 

Gör plats för gester

Även vårt kroppsspråk och gester har stor betydelse för vår förmåga att etablera kontakt och förmedla vår personlighet. Att använda sig av det kroppsspråk och kroppsrörelser du brukar ha vid vanliga samtal kan därför möjliggöra denna interaktion även över video. Se till att placera kameran något längre bort så du lämnar tillräckligt med utrymme för gester, dock fortfarande i ögonhöjd så att ditt ansikte förblir i kamerans övre mitt.

 

Lycka till med videointervjuerna!

Läs mer

Läs våra andra framgångstips här

Läs Forbes artikel 4 tips to make a genuine connection during video interviews” här