fa-den-basta-starten-pa-nytt-jobb

Så får du den bästa starten på ditt nya jobb

Att börja ett nytt jobb innebär ofta många frågor, funderingar och förväntningar. Både hos dig som nyanställd samt från arbetsgivarens håll. För att få en så bra start som möjligt finns det några saker att tänka på samt några saker att försöka undvika.

De första månaderna är viktigast men också tuffast

Det är så sant som det är sagt. Under de första 90 dagarna på ett nytt jobb sätter du förutsättningarna för hur fortsättningen kommer att bli. Det är nu du visar vem du är, vad du gör och hur du gör det. En chans att genomföra förändringar samt skapa nya möjligheter. En nystart helt enkelt. Samtidigt är du mer sårbar eftersom att du troligtvis inte hunnit bygga upp alla relationer än och förståelsen för jobbet och organisationen är något lägre än kollegornas vilket ställer lite högre krav på dig.

Ha god självinsikt

Bristande självinsikt är tyvärr en vanlig orsak till en dålig start. Att man inte tar tillvara på ens talanger och styrkor likväl som bristande förståelse för ens svagheter. Se till att inte ta på dig uppgifter som du egentligen inte är lämpad för i ett försök att göra ett gott intryck.

Undvik oklara mål och förväntningar

Se till att klargöra förväntningarna hos din chef och formulera tydliga mål. Oklarheter kan leda till onödiga dispyter och besvikelser. Tydlig kommunikation kring vad ett bra jobb är underlättar din möjlighet att uppnå bra resultat.

Läs mer

Läs våra andra framgångstips här