Semestervikarier

Semestervikariat är ett bra första insteg för yngre att komma in på arbetsmarknaden men det finns en del regleringar att förhålla sig till. För er som i sommar funderar på att ta in sommarvikarier kommer här lite tips så att ni kan undvika fallgroparna.

 1. Avtalet
  Vi rekommenderar alltid att man skriver ett avtal, men gäller anställningen kortare än en månad finns inga krav på skriftlig anställning. Enligt bestämmelserna i lagen om anställningsskydd måste arbetsgivaren inom en månad från det att en arbetstagare tillträder en anställning, lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till arbetstagaren.
 2. Anställningsform
  Under sommaren finns möjlighet att låta en vikarie gå in som ersättare för icke specifika befattningar och icke namngivna befattningar.
 3. Minderårig
  Det går bra att anställa någon under 18 år men det finns en rad bestämmelser att rätta sig efter. Arbetstider måste iakttas och i vissa fall krävs tillstånd från vårdnadshavare eller arbetsmiljöverket.
 4. Semesterersättning
  Vid tillfällig anställning upp till 3 månader kan man avtala bort rätten till semesterledighet. Arbetstagaren får då istället semesterersättning utbetald för intjänad semester under anställningstiden hos arbetsgivaren. Man ska dessutom välja arbetsuppgifter med omsorg för personens ålder så att säkerhet iakttas och att man undviker olycksfall, belastningsskador, överansträngning, extrema klimatförhållanden, skador från buller och vibrationer och annat som kan medföra skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling i fysiskt, psykiskt eller socialt avseende.
 5. Lönesättning
  Om inte kollektivavtalet säger annat råder det fri lönesättning för semestervikarier. Har ni kollektivavtal kan det finnas minimilöner som ni inte får understiga.
  Enligt lag råder det dock förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och det är otillåtet att betala lägre lön till anställda med tidsbegränsad anställning om inte sakliga skäl föreligger.
 6. Sjuklön
  Även tillfälliga semestervikarier har rätt till sjukersättning om de blir sjuka under anställningstiden.
 7. Skatt
  Arbetsgivaren ska givetvis betala arbetsgivaravgifter för den anställde, men i vissa fall behöver inga skatteavdrag göras för skolungdomar och studerande med tillfällig anställning. Arbetstagaren kan lämna in skatteverkets blankett SKV 434 för att undvika skatteavdrag, och lönen bör totalt understiga 18 824kr för att det ska gälla.

Lycka till!