Sex ledarstilar

Harvard Business Review publicerade i mars år 2000 en artikel som beskrev sex ledarstilar. En återblick får en att inse att de nu, 15 år senare, fortfarande väl beskriver hur vi leder människor. Baserat på en artikel av Peter Wilén på säljandebeteense.se beskrivs dessa stilar nedan, samt när de passar bäst att använda

1. Tvingande
Enligt forskningen är detta den minst effektiva ledarrollen. Den bygger på att chefen säger till sin anställda VAD dom ska göra och HUR dom ska göra det. Hot och disciplin är verktygen som används för att motivera. Stilen är endast lämplig att utöva i krissituation.

2. Auktoritär
Denna ledarstil har målet att ge ”långsiktig inriktning och vision för anställd” menar Peter Wilén, och den anses var den mest effektiva. Den passar bra när organisationens mål är lite otydliga eller när tydliga anvisningar krävs.

3. Sammankopplande
Denna ledarskapsstil handlar om att bygga teamet. Det huvudsakliga målet är att skapa sammanhållning och det sekundära att utföra uppgiften. Ledarskapsstilen är typiskt bra om du behöver öka moral eller kommunikation.

4. Demokratisk
Vill man skapa samsyn och engagemang så är denna ledastil användbar. Situationer då denna stil är bra att ta till är då man som ledare är osäker på vilken väg man bör ta.

5. Dirigent
Ledarstilen bygger på ”Gör som jag gör” och bör undvikas eftersom arbetsmiljön ofta drabbas negativt. Enligt forskningen ska denna stil alltid kombineras med andra annan stilar och ”kan vara effektiv om laget är kompetent och fullt av motiverade medarbetare” skriver Peter Wilén.

6. Coachande
För att vara en så pass effektiv så används denna ledarstil relativt lite, vilket beror på tiden den kräver. Men när den används rätt är den effektiv då sen skapar en stark relation mellan anställd och chef samtidigt som den säkerställer god utveckling hos den anställda. Stilen passar bäst då den anställda vill utvecklas och är mottaglig för coachning.

 

Om man bortser från den tvingande och dirigerande ledarstilen är det en kombination av övriga ledarstilar som ger bäst resultat.

>>Läs originalartikeln här