sjalvkorande-poddar-framtidens-teknik

Självkörande poddar

Det italienska mobilitetsbolaget Next Future Transportation Inc har utvecklat ett system med självkörande eldrivna poddar som ska kunna beställas som taxi och köra passagerare till specifika adresser.

En podd rymmer 6 sittande passagerare men poddarna kan även kopplas ihop och fungera som tåg om flera personer ska till samma adress. Kan detta vara ett effektivt koncept för att minska trafikstockningar och bilköer runt om i världens städer? Dubai har i alla fall valt att testa konceptet och deras mål är att få ut poddarna på en bredare och mer kommersiell nivå till 2020.

Det finns dock en problematik kring införandet av de självkörande poddarna, vilket precis som för traditionella biltillverkare handlar om att det i dagsläget i många länder saknas anpassade lagar och regler för självkörande fordon. För att dessa poddar eller andra liknande självkörande fordon ska tillåtas på vägarna i Sverige krävs enligt Transportstyrelsen i alla fall en hel del förändringar.

En av dessa förändringar är att ändra det föraransvar som idag finns. Att ansvaret som idag ligger hos föraren som kör fordonet ska övergå till att hamna på ägaren av fordonet när fordonet kör automatiskt. Transportstyrelsen diskuterar även huruvida tillverkaren av fordonet ska kunna komma att bli ansvarig om det är något som rör programmeringen eller konstruktionen av ett fordon.

Än så länge har endast en av sju ansökningar om att få testa självkörande fordon hittills beviljats av Transportstyrelsen. Förutom de tekniska utmaningarna och behovet att anpassa de svenska lagarna och reglerna menar Transportstyrelsen att det också krävs en folklig acceptans gällande att ha dessa typer av fordon på de svenska vägarna. Frågan är om problematiken kring införandet av självkörande fordon ligger i den tekniska utmaningen och regleringarna eller om det handlar om acceptansen hos allmänheten. Är vi redo att lita på tekniken?


Läs mer

Läs mer om Next och poddarna här

Läs mer om Transportstyrelsens förändringsförslag här