smart-trojan-forhindrar-belastningsskador

Smart-tröjan förhindrar belastningsskador

Belastningsskador är efter psykiska besvär den vanligaste orsaken till arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Särskilt vanligt är det bland arbetare i tung industri, livsmedelsindustrin samt bland vårdpersonal.

Mikael Forsman, professor i ergonomi på KTH och Karolinska institutet, har ägnat stor del av sin forskning åt att använda teknik inom ergonomi. Han har nu utvecklat en tröja som hjälper till att hålla koll på arbetsställningen. Tröjan ser ut som en vanlig åtsittande t-shirt men är utvecklad för att mäta och varna för rörelser och positioner som riskerar ge upphov till belastningsskador.

Tröjan talar således om, genom en liten vibrationssignal från en givare på armen, när det är dags att räta på ryggen och sänka armarna. På så sätt hoppas Mikael att man ska kunna göra någonting åt de arbetssituationer som riskerar ge skador genom direkt feedback till användaren samt genom att förändra arbetsorganisationen eller arbetsverktygen.

Hittills har tröjan testats på arbetare på Volvo och Scania samt ska även testas på ICA:s butiksanställda.

Läs mer

Läs fler intressanta innovations-artiklar här