Solceller som byggs in i huset

Leonardo di Caprio gillar dem. Superentreprenören Elon Musk likaså. Och inte allt för länge sedan fick även Kungen som han ville, när han installerade solpaneler på Stockholms slott. De 1000 m2 solceller som har monterats på taket förväntas täcka runt 12 procent av slottets totala elförbrukning.

Intresset för solenergi har ökat dramatiskt de senaste åren. Framförallt har tekniken blivit billigare, men effekten har också blivit bättre. Med integrerade lösningar börjar solenergi även bli estetiskt tilltalande.

Det svenska företaget SolTech Energy specialiserar sig till att producera solceller integrerade i byggmaterial. SolTechs klo är att tillverka solpaneler som är inbyggda i byggnadsmaterialen och därför knappt är synliga. Eftersom många tycker det är fult med solceller på taket, skapar de solcellerna i de byggmaterial som redan finns, till exempel en takpannan eller en glasruta.

 Takpanna av solceller

Den takpanna som företaget uppfunnit består dels av en metallkonstruktion, dels av en tunnfilms-solcell. Själva solcellen ligger mellan två laminerade glasskivor. Trots det är takpannan starkare än en vanlig takpanna, och materialet håller att gå på. Genom att ha solceller i glas blir det möjligt att generera sol-el även från fönster, glasfasader eller från ett glastak.

Företaget har precis lanserat en ny produkt: fasadpaneler som ger energi. Trots att en fasad inte håller den optimala 45-gradiga vinkeln mot solen är det bra att kunna utnyttja ytan i den utsträckning som går. Och tanken är att det inte ska kosta mer än en putsad fasad.

 Världens största producent av solenergi

Även Kina har fått upp ögonen för energislaget och är idag världens största producent av solenergi. Den traditionella användningen av kol som energikälla har gjort Kinas städer till smog-fyllda platser där människorna sällan ser solen. Miljöutmaningen i landet är gigantisk. Den kinesiska regeringen satsar stort på hållbar energi och det är ingen slump att SolTech startat ett samägt bolag tillsammans med en kinesisk tillverkare och partner, ASP (Advanced Solar Power Hangzhou). Tillsammans med ASP installerar Soltech solcellerna på de kinesiska kundernas tak, och fortsätter sedan att äga och driva dem.

 

 Läs mer