Studenter-renar-vatten-fran-antibiotika

Studenter renar vatten från antibiotika

Trots den reningsprocess som avloppsvatten genomgår innan det når hav och sjöar innehåller vattnet rester av läkemedel och antibiotika vilket påverkar det marina ekosystemet mycket negativt.

En grupp studenter från KTH, Karolinska institutet och Konstfack har nu tagit fram en metod för vattenrening för att rensa avloppsvatten från antibiotika. Reningsmetoden kallas Biotic Blue och utgår från en typ av jästsvamp som innehåller enzymet Lackas vilken kan bryta ner antibiotika och även rena vatten från andra läkemedelsrester. Studenterna har utvecklat en teknik som gör att enzymet kan kopplas till magnetiska kulor vilket gör att de sedan kan återanvändas i reningsverken i flera omgångar.

Metoden vann första pris för bästa miljöprojekt vid finalen för den internationella tävlingen för syntetisk biologi, iGEM. Lagets handledare Johan Rockberg menar att studenternas lösning för att rena vatten från läkemedelsrester mycket väl skulle kunna spridas och användas i större skala i framtiden.

Läs mer

Läs mer om läkemedelsrening här

Läs mer om projektet Biotic Blue här