Sverige kontantfritt?

KTH-docent Niklas Arvidsson har studerat det elektroniska, mobila betalsystemet Swish och drar slutsatsen att Sverige kan bli världens första kontantfria land.

Arvidsson menar att värdet av sedlar och mynt sjunkit med över 20% de senaste sex åren. Samtidigt har Swish förutsättningarna att som betalsystem vara något som alla kan ta del av, vilket är en grundförutsättning, säger Niklas Arvidsson. Det finns tre huvudsakliga fördelar med ett kontantfritt samhälle:

  • Enkelheten i den digitala lösningen,
  • kostnadseffektiviteten i alla slippa den fysiska pengarproduktionen och lagringen, och
  • öppenheten i att transaktioner går att spåra digitalt, säger Arvidsson.

En negativ aspekt i ett kontantlöst samhälle är att hemlösa och papperslösa immigranter får det allt svårare att klara sig på egen hand och tvingas därmed att förlita sig på myndigheternas system.

Orsakerna är många till att detta är möjligt i Sverige. Dels samarbetar Swish och Bankgirot med Riksbanken för att transaktioner ska kunna genomföras i realtid men Sverige har varit IT-mogna länge.

Swish är en lysande idé, men att införa den internationellt är en utmaning, inte minst eftersom det tar lång tid att ändra även andra länders banksystem från grunden. Löser man den frågan är det inte omöjligt att en Swish-baserad bankrevolution även kan ske utomlands, säger Niklas Arvidsson i KTH magazine.

>> Läs hela artikeln här