Sverige tappar på digilistan

Förra året låg Sverige på en förstaplats i EU:s undersökning av digital utveckling som mäts på de fem områdena:

  • internetuppkoppling
  • humant kapital och digitala kunskaper
  • internetanvändning
  • integration av digital teknik, och
  • myndigheters digitalisering.

Under året som gått har det dock inte skett någon större utveckling. ”Sverige är det enda landet som inte förbättrat sina poäng sedan förra året”, skriver IDG. I år hamnar vi på en tredjeplats efter Danmark och Nederländerna. Det som är oroande är att vår utveckling går långsammare än snittet.

”På det hela taget har EU gjort framsteg sedan förra året, vilket också var året då EU-kommissionen lanserade sin strategi för en gemensam digital marknad. Men kommissionen tycker att det krävs åtgärder för att få utvecklingen ska gå snabbare. Både hos enskilda medlemsländer och på EU-nivå.” skriver IDG.

Givetvis ser vi fram mot en förbättring under 2016 som förhoppningsvis får Sverige att återta platsen som EU:s mest digitalt utvecklade land.

>Läs originalartikeln här

Läs fler artiklar här!