Studenter renar vatten från antibiotika

Studenter-renar-vatten-fran-antibiotika

Trots den reningsprocess som avloppsvatten genomgår innan det når hav och sjöar innehåller vattnet rester av läkemedel och antibiotika vilket påverkar det marina ekosystemet mycket negativt. En grupp studenter från KTH, Karolinska institutet och Konstfack har nu tagit fram en metod för vattenrening för att rensa avloppsvatten från antibiotika. Reningsmetoden kallas Biotic Blue och utgår […]

KTH-studenter löser globalt miljöproblem

men-hjalp-av-solen-atervinns-plast

De senaste åren har de miljontals ton plast som dumpas i världens hav varje år blivit ett hett ämne i miljödebatten. Det gäller både fasta plastföremål samt mikroplaster som spolas ut i haven som resultat av den bristande sophantering som finns, särskilt runtom i Sydostasien. Det populära resmålet Bali i Indonesien är med på listan […]