Teknik att fånga in och lagra koldioxid – viktig klimatåtgärd

Att fånga in och lagra koldioxid har blivit en viktigt klimatåtgärd för att Sverige ska klara klimatmålen på noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045.

Tidigare i år presenterades den 900-sidiga rapporten för regeringen innehållandes förslag till en rad åtgärder för att Sverige ska klara klimatmålen på noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. 

Utredningen lägger en hel del fokus på metoden att fånga in och lagra koldioxid, så kallad Bio-CSS. En satsning som Kraftvärmeverket i Värtahamnen i Stockholm påbörjade i höstas då de installerade en pilotanläggning för avskiljningstekniken.

Stockholm Exergis arbete med Bio-CSS

Som ett av de första bolagen i världen har Stockholm Exergi tagit fram ett scenario och en möjlig lösning för att kunna sakta ned den globala uppvärmningen genom att fånga in koldioxid från atmosfären.

I höstas invigdes en testanläggning i kraftvärmeverket i Värtan för att avskilja koldioxid. Företaget menar att en fullt utbyggd anläggning tillsammans med geologisk lagring har potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket motsvarar utsläppen från all biltrafik i Stockholm.

Tekniken kallas för hot potassium carbonate, HPC, och innebär att varmt kaliumkarbonat används för att fånga in koldioxiden från rökgaserna som leds ur det bioeldade kraftvärneverket. 

> Läs mer om Bio-CSS och Stockholm Exergis testanläggning här