Tesla når nya höjder

Länge har det funderats på hur solens energi ska kunna lagras för att kunna nyttjas på dygnets mörka timmar. Är det kanske så att Tesla har lyckats knäcka nöten?