Träffsäker rekrytering med hjälp av spel

Exempel från spelprototypen

Britta Nordin Forsberg, doktorand vid KTH, har skapat spelet PlayItFair för dator och mobil som ska hjälpa företag att rekrytera rätt kompetens. Detta är ett helt nytt sätt att rekrytera på och är både mer demokratiskt och träffsäkert. Kunskapen som spelet bygger på ska vara forskningsbaserad. Själva företaget tillhör KTH Innovation men det är Britta som är grundare och ägare.

I dagens moderna samhälle duger det inte lägre att hålla fast vid en föräldrad inställning. Detta nya, moderna sätt att rekrytera är kunskapsbaserat och ger en större mångfald. Det hjälper företaget bli mer digitaliserat och jämnställt. Allt i

Spelet PlayItFair fungerar bland annat så att företaget lägger in olika uppgifter som ska lösas. Kandidaten testas då i en mer autentisk miljö. Det kan handla om olika uppgifter som speglar företagets kultur och kan avgöra lämpligheten hos de sökande. I spelet kan man också se hur kandidaten löser olika problem eller hur de förhåller sig till olika saker, som till exempel mångfald. Andra tänkbara exempel på uppgifter kan vara konflikthantering eller affärsmannaskap. Förutom att man får ett svar från kandidaten får man även se hur denne går tillväga för att nå svaret.

Istället för att rekryteraren ska gå igenom alla ansökningar behöver den bara träffa de som gjort bäst ifrån sig i spelet. Detta blir ett viktigt redskap för organisationer med högt söktryck, då arbetssökande kan delta i processen hemifrån.

Forskning visar att användadet av arbetsprover vid rekrytering ger en större träffsäkerhet än andra metoder. Spelet är ett sorts arbetsprov, men ger en roligare och mer lärorik upplevelse för den sökande.

 

Läs mer