Så undviker du felrekryteringar – Våra 8 bästa tips

Visste du att felrekryteringar förra året omsatte hela 13 miljarder kronor?

Man brukar räkna på att en felrekrytering kostar i snitt 700 000 kronor och utöver det tillkommer även en del ”dolda kostnader”. För att undvika den långa och kostsamma process som en felrekrytering innebär är det viktigt att göra rätt från första början. En rekrytering kan aldrig garanteras till 100% eftersom att det är människor och situationer vi pratar om. Både människor och situationer kan förändras. Men det finns en hel del saker man kan tänka på för att öka sannolikheten till en lyckad rekrytering.

 

Våra 8 viktigaste tips:

1. Gör ett grundligt förarbete och ta fram en tydlig kravspecifikation
Felrekryteringar handlar ofta om att man gör ett för hastigt arbete och påbörjar en rekryteringsprocess innan man internt ens hunnit fastslå vilka kompetenser och egenskaper som är viktiga för den nyanställda. Tänk efter ordentligt och prata med teamet och chefer som den nya anställda ska jobba med. Gör en tydlig beskrivning av vad den nyanställde ska göra, vilka krav och kompetenser som ska finnas och vilka egenskaper som efterfrågas för att det ska bli helt rätt. Lägg tid på att formulera en kravprofil som kan ligga till grund för rekryteringsprocessens alla steg.

 

2. Anställ inte kopior av de befintliga medarbetarna utan anställ personer som kompletterar dem
De bästa arbetsplatserna är de med diversifierade medarbetare. Att ha medarbetare som kompletterar varandra stärker företagets sammanhållning och ökar effektiviteten då allas kompetenser och uppgifter efterfrågas och är viktiga.

 

3. Sudda ut gapen mellan löften och förväntningar
Många felrekryteringar handlar om att förväntningarna och det som utlovas vid en nyanställning inte är det som rollen faktiskt kommer att handlar om 1 år senare. Skeva uppfattningar och löften är något som måste tas hand om redan under rekryteringsprocessen. Risken är annars att få missnöjda anställda som bara sprider dåligt rykte, negativ energi eller till och med avslutar sin anställning  – det lönar sig inte så våga vara ärlig.

 

4. Ta ordentligt med referenser
Att slarva med referenser kan lätt straffa sig. När ni väl bestämt er för en kandidat, gör ett ordentligt referensarbete. Tyvärr är överdrivna CV:n vardag. Att kolla upp hur prestationer och relationer sett ut hos tidigare arbetsgivare är därför mycket viktigt.

 

5. Ta hjälp av certifierade tester och arbetsprover

Referenser i all ära men med ett riktigt test eller arbetsprov kan ni komma närmre verkligheten och få en ännu bättre uppfattning av personen och hens kompetenser. Det finns även en hel del certifierade personlighetsanalyser att använda sig av för att få hjälp med de mer mjuka värdena. Något som kan vara viktigt vid roller där personens förmåga att passa in i gruppen är avgörande.

 

6. Matcha personlighet och värderingar med företagskulturen
För att det ska fungera med rejält diversifierade medarbetare är det viktigt att man har en gemensam värdegrund att stå på. Ju starkare värdegrund ni har desto mer olika kan medarbetarna vara. Det är också människan bakom produkten eller tjänsterna som gör skillnad i det långa loppet. Se till så att den nya anställda mappar mot er värdegrund och kan leva det ni står för.

 

7. Tro på fakta men lita också på din magkänsla
Du känner ditt företag, era värderingar och kulturen på företaget bäst. Ser allt bra ut på pappret men magkänslan känns inte riktigt rätt? Försök ta hjälp av en tredje part som kan sätta ord på din magkänsla.

 

8. Se till att dina bästa anställda blir ambassadörer för ditt företag!
Istället för att vänta till någon slutar, fråga de trogna och mest engagerade medarbetarna vad det är som gör att dem är kvar. Varför trivs de så bra med dig som chef eller vad är det som dem gillar så bra med företaget? Dina anställda är dina bästa och viktigaste kunder. Behandla dem därefter och lite på deras reflektioner och tankar för att använd dem till er fördel.