Vågkraft – en verklighet på västkusten

Vågkraft blir en verklighet.

I mitten av december installerades och anslöts världens första undervattensställverk till Ellevios elnät i Lysekil. För bara ett par veckor sedan började vågkraftbojarna att producera el.

Det första steget i vågkraftsparken kan på årlig basis leverera el motsvarande drygt 800 bostäders behov av hushållsel. Parken ska utvärderas efter en testperiod, skriver Ellevio på sin hemsida.

Projektet är finansierat av Fortum, Energimyndigheten och Seabased och under 2016 kommer Sotenäs vågkraftspark stå klar. Då kommer den att producera tio gånger mer energi än den gör just nu.

>Läs originalartikeln här

Läs fler artiklar här!