Vätgas utvinns ur vatten med ny forskning

Vate fran vatten ny forskning

Utvinning av vätgas ur vatten är närmare än någonsin. Med ny teknik från KTH-forskare har man hittat en billig och konkurrenskraftig formula som används i processen för utvinning av väte ur vatten. Detta är ett stort framsteg i arbetet att finna alternativa energislag till fossila bränslen.

Många forskare är ense om att väte och utvinning av vätgas från vatten kan spela en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. KTH-forkare tittar nu på en samling nya metalliska grundämnen i sin framställning. Forskarna har nu hittat en ny blandning av vanligt förekommande metalliska grundämnen. Det kan användas som molekylär katalysator för elektrokemisk oxidation av vatten. Blandningen består bland annat av nickel och vanadium. Vilket gör tekniken både billig och effektiv och därmed konkurrenskraftig även i stor skala. Forskningen förbättrar därmed möjligheterna att tillverka vätgas billigt och effektivt.

 

>> Läs hela artikeln i Nature här