kvinnliga-ingenjorer

Vera banade väg för kvinnliga ingenjörer

Bild hö: Byggnadsingenjör gör beräkningar, av fotografen Emilia Bergmark-Jiménez (CC BY-ND)
Bild vä: Vera Sandberg, Svenska Teknologiföreningen (CC BY-NC-ND)

När de första tekniska högskolorna grundades i början på 1800-talet var de avsedda enbart för män, då ingenjörsyrket inte ansågs vara passande för en kvinna. De handfasta utbildningarna som väg- och vattenteknik var rentav olämpliga och kvinnor kunde endast i undantagsfall antas som specialelever, men då till de mer teoretiska linjerna vilka ansågs “mer naturenliga med det kvinnliga könet”.

År 1915 valde dock Chalmers tekniska högskola i Göteborg att släppa in kvinnor som ordinarie studerande och några år därefter beslutade KTH att gå i samma fotspår. 1917 fick Sverige sin första kvinnliga ingenjör, Vera Sandberg, som hade antagits till Chalmers år 1914 som en specialelev. Hon var då ensam kvinna bland 500 manliga studerande. Vera jobbade sedan på ett flertal tunga företag som oljefabriken i Karlshamn, gummifabriken i Helsingborg och slutligen Sieverts kabelverk i Sundbyberg.

Idag är runt en fjärdedel av de utexaminerade ingenjörerna kvinnor. Trots att ökningen går långsamt ser vi en ljus framtid och hopp till Sveriges kvinnliga ingenjörer! Idag på internationella kvinnodagen vill vi därför passa på att hylla alla kvinnor inom dagens tekniska värld!

Läs mer:

Läs mer om ingenjörsyrkets historia här

Läs mer om  Vera Sandberg här