Visselblåsare ska stärkas

Visselblåsare ska stärkas. När en arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats föreslår regeringen nu ett särskilt skydd mot repressalier för dessa arbetstagare. Utöver det skydd som redan finns för arbetstagare kommer det nya förslaget ge rätt till skadestånd. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

En arbetstagare ska kunna slå larm om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats. Detta utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida. Detta gäller inte minst eftersom det finns ett allmänintresse av att allvarliga missförhållanden kommer fram och kan åtgärdas. Det skydd som finns räcker inte och man önskar nu från regeringen stärka detta skydd. I skyddet ska också inhyrd personal skyddas. Detta i förhållande till inhyraren genom att de jämställs med arbetstagare vid tillämpning av lagen.

De fackliga organisationerna är inte helt överens i frågan. Saco är i huvudsak positiv till förslaget men menar att det är olyckligt att förslaget bara ska gälla vid allvarliga missförhållanden. TCO är mer tveksam till om den nya föreslagna lagen kommer att förändra något. Chefsjuristen på TCO menar att skyddet för visselblåsare idag är inte tillräckligt och frågan är om det i praktiken blir någon större skillnad med den nya lagen.

> Läs originalartikeln här