Därför är kraftvärme så smart

Darfor-ar-kraftvarme-sa-smart

Kraftvärme är otroligt resurseffektivt. Detta då det i ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme samtidigt, ur samma bränsle. Bränslet som används är dessutom sådant bränsle som blivit över från andra verksamheter. Som biobränsle av rester från till exempel sågverk eller annan skogsavverkning. Eller avfallsbränsle från avfall som det inte gått att återvinna materialet ur […]

Fossilfri generation

fossilfri-generation-framtidens-teknik

Behovet av el och uppvärmning ökar men utsläppen måste minska drastiskt. En omställning till fossilfritt måste ske men går det att bli fossilfria inom en generation? Och vad är det som krävs? Larmrapporterna om klimatet avlöser varandra och både politiker och forskare är eniga om att koldioxidutsläpp måste minska. Fossilfri framtid Fossilfritt inom en generation […]