Koldioxid från atmosfären blir till nytta för öltillverkning

Är det inte härlig när tekniken utvecklas till att göra nytta för både klimatet och öltillverkningen, samtidigt? Det handlar om en grupp forskare som tagit fasta på en metod för infångning av koldioxid för att göra nytta i dubbel bemärkelse. En grupp forskare vid det australiensiska forskningsinstitutet Csiro har tagit fasta på en metod som […]

Därför är kraftvärme så smart

Darfor-ar-kraftvarme-sa-smart

Kraftvärme är otroligt resurseffektivt. Detta då det i ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme samtidigt, ur samma bränsle. Bränslet som används är dessutom sådant bränsle som blivit över från andra verksamheter. Som biobränsle av rester från till exempel sågverk eller annan skogsavverkning. Eller avfallsbränsle från avfall som det inte gått att återvinna materialet ur […]

Vågkraft – Mer energi än sol och vind

vagkraft-mer-energi-an-sol-och-vind

Havsvågor är inte helt lätt att tämja, men det finns en oerhörd kraft i dom. En kraft man länge försökt utnyttja men som man ännu inte lyckats med fullt ut, då själva styrkan i kraften är en av utmaningarna. En av fördelarna med vågkraft är att den har mycket högre energitäthet jämfört med vind och […]

Energiproduktion med mänskliga hjärtat

energiproduktion-med-manskliga-hjartat

Genom att kombinera djupa kunskaper om hjärtat med innovativ mekanikforskning har det svenska innovationsbolaget skapat en enorm boj för energiproduktion till havs.